KGM 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Erzurum - Aşkale) Ayr. - İspir Devlet Yolu Kırık Tüneli (Bağlantı Yolları Dahil) Km: 63+880 - 79+663.89 Kesiminin Yapım İşi

(KIRIK TUNELİ)