KGM 12 Bölge Müdürlüğü Erzurum Ayr - İspir Devlet Yolu Km: 27+360 - 42+756 G / 49+000 İ - 63+880 Kesimi; Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Tünel (Elektrik, Elektronik Ve Elektromekanik İşler Dahil) Ve Üstyapı İşleri Yapımı İkmal İşi 

(Dallı kavak)