KGM 12. Bölge Müdürlüğ İspir - 10. Bl. Hd. Devlet Yolu(Km: (1+110 - 3+120İ.3+002,77G)(3+6004+480İ.4+437,75G) (12+150 - 12+880İ.12+770,79G)) arası ve Erzurum Ayr. - İspir yolu (Km: 108+000 - 109+966İ.109+877G) arası Ripajların Toprak tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Üstyapı ve BSK Yapım İşi

(İSPİR RİPAJ TÜNELLERİ)

KGM 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum-İspir Ayr. (Km: 0+000-19+500)-10. Bölge Hududu Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve BSK Yapım İşi

(İSPİR RİPAJ TÜNELLERİ)(HELTAŞ)

KGM 12. Bölge Müdürlüğü İspir - 10. Bl. Hd. Devlet Yolu(Km: (1+110 - 3+120İ.3+002,77G)(3+6004+480İ.4+437,75G) (12+150 - 12+880İ.12+770,79G)) arası Tünellerde Portal Sanat Yapıları Tünel İçi Nihai Kaplama Yapılması İşi

(İSPİR RİPAJ TÜNELLERİ MEMİŞOĞLU)