12. Bölge Müdürlüğü Pirinkayalar Tüneli ve Bağlantı Yolları Km:10+350 - 13+726 Arası Kesiminin (İkincil İşler Dahil) Yapım İşi

Herhangi bir faaliyet başlamamıştır.