KGM 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon - Aşkale Yolu Km: 111+600 - 119+845,31 (Kop Dağı Tünelli Geçişi ) Ve Tünel Varyant Yolu (Km:19+000-33+000) Eksik Kalan İşlerin Yapılması İkmal İnşaatı İşi
 ( KOP TUNELİ)